Strona główna - Szkoła Podstawowa nr 38 im. gen. Stanisława Maczka

Czytaj więcej: Wiadomości

Wiadomości

 • RADA RODZICÓW

  Serdecznie zachęcamy do dobrowolnych wpłat w wysokości 100 zł/rok szkolny

  na konto Rady Rodziców:

  77 1020 1811 0000 0202 0288 2413

  Prosimy o dokładne opisywanie tytułów przelewów: imię i nazwisko dziecka, klasa

  Wysokość składki to 100 zł/rok szkolny od dziecka lub rodziny.

  Pamiętajmy, że 30% wpłaconej kwoty wraca do klasy Państwa dzieci.

  1. Rada Rodziców przy SP 38 to grupa rodziców, która współpracuje i angażuje się dla dobra uczniów naszej szkoły.

   Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

  • Agnieszka Kreft – Przewodnicząca,

  • Joanna Hinz,

  • Weronika Zachariasz,

  • Anna Dębska,

  • Diana Olszonowicz.

  2. Kompetencje Rady Rodziców.

  Reprezentujemy rodziców/opiekunów uczniów SP 38 w podejmowaniu różnorodnych działań mających na celu poprawę warunków nauki, współtworzymy szkolne projekty, wdrażamy usprawnienia proponowane przez rodziców, występujemy z wnioskami i opiniami do Dyrekcji.

  Odpowiadamy również za zarządzanie funduszem z dobrowolnych składek na RR, który służy wsparciu działań i inicjatyw szkolnych. Dofinansowujemy m.in.:

  • nagrody w konkursach szkolnych,

  • inicjatywy Samorządu Uczniowskiego,

  • wydarzenia naukowe, sportowe i kulturalne,

  • zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych, inwestycje w infrastrukturę szkolną.

  3. Planowane inicjatywy na rok 2023/2024.

  • Wniosek o miejsca postojowe dla rodziców dowożących samochodem dzieci do naszej szkoły,

  • Współorganizacja Kiermaszu Wielkanocnego (wstępna data: czwartek, 21 marca 2024)

  • Stworzenie Strefy Ciszy i Relaksu (przestrzeń w szkole, gdzie uczniowie z klas IV-VIII mogą zrelaksować się i wypocząć od hałasu, jaki panuje na przerwach/sala ta może być dodatkową przestrzenią dla świetlicy, gdzie dzieci mają spokojne warunki do czytania i odrabiania prac domowych),

  • Współorganizacja Rodzinnego Festynu z okazji zakończenia roku szkolnego (wstępna data: piątek, 7 czerwca 2024).

  1. Kontakt z Radą Rodziców.

  Zapraszamy do współpracy oraz do zgłaszania wszelkich pomysłów i sugestii. Każdy rodzic/opiekun ucznia SP 38 może skontaktować się z nami poprzez kontakt z przedstawicielem
  z trójki klasowej w danej klasie.

  Skuteczność naszego działania jest w dużej mierze zależna od wsparcia wszystkich rodziców.

  Dziękujemy za każdą pomoc i zachęcamy do współpracy.

  Rada Rodziców przy SP 38

 • KONKURSY KURATORYJNE

  KONKURSY KURATORYJNE

  Poniżej zamieszczamy link do Karty zgłoszenia ucznia do konkursu kuratoryjnego: https://www.kuratorium.gda.pl/zalacznik-nr-1-wzor-karty-zgloszenia-ucznia-do-konkursu-2/

 • Opłaty za obiad

  Wpłaty należy dokonać po wcześniejszym dostarczeniu umowy na posiłki na nowy rok szkolny 2023-2024!!!
  Opłaty za posiłki należy wpłacać na indywidualny numer konta 

  Czytaj dalej

logowanie.png

Kalendarz wydarzeń.

kwiecień 2024

Slajdy


powrót do góry