Do roku 1945 – stary budynek zbudowany w latach dwudziestych XX w. przy ulicy Słowackiego 101 w Brętowie – to powszechna szkoła niemiecka. Archiwalia zabierają Niemcy podczas opuszczania miasta w 1945 r.

 

ze zbiorów Doroty Żaczekze zbiorów Doroty Żaczekze zbiorów Doroty Żaczek

 

1 IX 1945 r. – po wyzwoleniu, w tym budynku powołuje się polską szkołę powszechną z numerem 38. Jej głównym zadaniem staje się nauka dzieci i dorosłych języka polskiego w mowie i piśmie oraz jednocześnie odbudowa budynku po zniszczeniach wojennych. Kierownikiem szkoły jest Stanisław Gierlach. Prowadzi „Pamiętnik” i gromadzi dokumenty.

 

1 IX 1974r. – ze względu na przemiany organizacyjne w polskiej oświacie Szkołę Podstawową nr 38 włączono w struktury Szkoły Podstawowej nr 39. Szkoła pozostaje w starym budynku jako filia.

ze zbiorów Doroty Żaczek

1 IX 1981 r. – decyzją władz oświatowych szkoła staje się samodzielną 4 – klasową placówką nr 38. Dyrektorem zostaje Longina Drozd.


Równocześnie rozpoczyna się remont starego budynku, w którym nie było szatni, sanitariatów, gabinetów, sali gimnastycznej.

ze zbiorów Doroty Żaczek 

1982/83 – w szkole uczy się 400 uczniów w 5 izbach lekcyjnych i nowej małej salce gimnastycznej. Nauka trwała 6 dni w tygodniu do godz. 1800.

1983/84 – rozpoczęto rozbudowę szkoły. Uczniowie i nauczyciele dowożeni są do szkół nr 66 i 70. W macierzystej szkole jest tylko biblioteka, świetlica i gabinet dyrektora. Uczniowie tu spotykają się tylko na uroczystościach.1984/85 – inauguracja roku szkolnego w rozbudowanym budynku – składa się teraz z dwóch części: starej – zabytkowej i harmonijnie zaprojektowanej nowej części. Szkoła staje się placówką 8 – klasową.

1986/87 – szkoła w konkursie „Nasza szkoła czysta i zdrowa” uzyskujemy I miejsce w Gdańsku i III miejsce w województwie (na 160 szkół uczestniczących).

1987/88 – podejmuje się decyzję o rozpoczęciu prac związanych z wyborem patrona szkoły.

1991 r. – Dyrektorem szkoły zostaje Barbara Kuźma. Powołuje się Radę Rodziców jako oficjalnego partnera w działalności szkoły.

20 I 1992 r. – szkoła wysyła list do generała Stanisława Maczka do Edenburga z prośbą o zgodę na nadanie jej Jego imienia.

8 II 1992 r. – Odpowiedź: „(…), Pan Generał z wielką satysfakcją zgadza się na nazwanie szkoły Jego imieniem. (…)”

28 III 1992 r. – odbywa się uroczystaść nadania szkole imienia Generała Stanisława Maczka. Kombatanci – żołnierze gen. Maczka stają się stałymi gośćmi i uczestnikami wszystkich ważnych uroczystości w życiu szkoły. Uczniowie i nauczyciele w różnych formach pracy wychowawczej i dydaktycznej poznają życie i działalność swojego Patrona.

XII 92/ I 93 – wyjazd harcerzy 13 SDH do Bremy na Europejski Zjazd Skautów.

6 V 1994 r. – uroczystość wręczenia szkole sztandaru.

4-9 VI 1994 r. – do Normandii wyjeżdża delegacja szkoły, która bierze udział w uroczystościach obchodów 50 rocznicy lądowania wojsk sprzymierzonych w Normandii.

11 XII 1994 r. – w Edynburgu w wieku 102 lat umiera Patron Szkoły – generał Stanisław Maczek.

1996 r. – wyjazd delegacji szkoły do Bredy na zaproszenie Stowarzyszenia Sił Zbrojnych na Zachodzie. Powstanie Komitetu Budowy Nowej Szkoły. Przewodniczącą zostaje Małgorzata Bartoszewska.

1 IX 1997 r. – szkoła otrzymuje nowy gmach wybudowany przy ulicy Leśna Góra 2 na Niedźwiedniku. Uroczysta inauguracja gromadzi władze miasta, kombatantów, nauczycieli, dzieci, młodzież i rodziców.

1 IX 1998 – uroczyste oddanie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 38.

1999 r. – uczniowie rozpoczynają rok szkolny w zreformowanej strukturze oświatowej. Od tej pory w budynku szkoły funkcjonuje Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24, w skład której wchodzą SP nr 38 i Gimnazjum nr 31.

XI 2001 r. – inauguracja obchodów X – lecia nadania szkole imienia. X rocznica nadania imiemia szkole

31 VIII 2006 r. – Pani Dyrektor Barbara Kuźma odchodzi na emeryturę.

1 IX 2006 r. – Dyrektorem ZKPiG nr24 zostaje Pani Joanna Reszczyńska.

10 V 2007 r. – Wizyta Ambasadora Królestwa Holondii w naszej szkole.

zdjęcia

12 V 2007 r. – Gimnazjum nr 31 przyjmuje imię gen. Stanisława Maczka.

zdjęcia

25 V 2012 r. – Świętowaliśmy dwie rocznice: 20. rocznicę nadania imienia gen. Stanisława Maczka Szkole Podstawowej nr 38 i 5. rocznicę nadania imienia Generała Gimnazjum nr 31.

Galeria

IX 2013 r. – otwarcie placu zabaw w ramach Projektu "Radosna Szkoła".

16 IX 2014 r. – Uroczyste oddanie do użytku nowego boiska ze sztuczną murawą.

18 VI 2015 r. – Powołanie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 w Gdańsku.

1 IX 2016 r. – Dyrektorem ZKPiG nr24 zostaje Pani Renata Koziarska.

1 IX 2017 r. – ZKPiG nr 24 przestaje istnieć. Gimnazjum nr 31 zostaje wygaszane do roku 2019. Zostaje tylko Szkoła Podstawowa nr 38.

Zdjęcia archiwalne udostępniła Janina Gierlach, Dorota Żaczek