Szkoła Podstawowa nr 38

im. gen. Stanisława Maczka
80-281 Gdańsk
Leśna Góra 2

W pobliże szkoły dojeżdżają autobusy z:
Gdańska Gł., Chełmu, Wrzeszcza, Lotniska, Kokoszek, Banina, Osowy, Przymorza.
Linie nr: 110, 116, 122, 126, 136, 157, 184, 210, 227, 283.

Niedaleko jest przystanek PKM