Statut Szkoły Podstawowej (PDF)


Regulamin Szkoły


Zasady oceniania (wyciąg z WSO)

Kryteria oceny z zachowania

Punkty - plusy

Punkty - minusy

Procedura zapewniania bezpieczeństwa w czasie Covid-19Program Wychowawczo - Profilaktyczny 2020

Wewnątrzszkolny System Doradztw Zawodowego 2020

Program Orientacji Zawodowej dla klas I-III Szkoły Podstawowej

Program Preorientacji Zawodowej dla Oddziałów Przedszkolnych