Statut Szkoły Podstawowej (PDF)


Regulamin Szkoły (PDF)


Regulamin turystyki i wycieczek szkolnych (PDF)


ZASADY OCENIANIA (wyciąg z WSO)

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA