Kalendarz pracy szkoły 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2022

Zebrania z Rodzicami

8.09.2022

27.10.2022 (konsultacje)

15.12.2022 (proponowane oceny)

23.03.2023 (konsultacje)

18.05.2023 (proponowane oceny)

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2022

Wystawianie ocen na I półrocze

Do 11.01.2023

Rada klasyfikacyjna

12.01.2023

Koniec I półrocza

31.01.2023

Rada podsumowująca I półrocze

31.01.2023

Ferie zimowe

16-29.01.2023

Egzamin ósmoklasisty:

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

 

Egzamin dodatkowy:

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

 

 

23.05.2023, godz. 9.00

24.05.2023, godz. 9.00

25.05.2023, godz. 9.00

 

12.06.2023, godz. 9.00

13.06.2023, godz. 9.00

14.06.2023, godz. 9.00

Wiosenna przerwa świąteczna

6-11.04.2023

Wystawienie ocen końcowych

Do 16.06.2023

Rada klasyfikacyjna

19.06.2023

Zakończenie roku szkolnego

23.06.2023

Rada podsumowująca rok szkolny

27.06.2023

Ferie letnie

24.06-31.08.2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

14.10; 31.10; 2.05; 22.05; 23-25.05; 9.06