KALENDARZ PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2023 oddziały przedszkolne

04.09.2023 kl. I-VIII

Zebrania z Rodzicami

07.09.2023

26.10.2023 (konsultacje)

14.12.2023 (proponowane oceny)

21.03.2024 (konsultacje)

23.05.2024 (proponowane oceny)

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2023

Wystawianie ocen na I półrocze

Do 22.01.2024

Rada klasyfikacyjna

23.01.2024

Koniec I półrocza

26.01.2024

Rada podsumowująca I półrocze

13.02.2024

Ferie zimowe

29.01-11.02.2024

Egzamin ósmoklasisty:

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

 

Egzamin dodatkowy:

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

 

 

14.05.2024, godz. 9.00

15.05.2024, godz. 9.00

16.05.2024, godz. 9.00

 

10.06.2024, godz. 9.00

11.06.2024, godz. 9.00

12.06.2024, godz. 9.00

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03-02.04.2024

Wystawienie ocen końcowych

Do 14.06.2024

Rada klasyfikacyjna

17.06.2024

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2024

Rada podsumowująca rok szkolny

29.08.2024

Ferie letnie

22.06-31.08.2024

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2-3.11; 02.05; 13-16.05; 31.05