Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.
Spotkania z Rodzicami

3,4,7,8 września 2020 r.
27 października 2020 r. (konsultacje)
22 grudnia 2020 r. (proponowane oceny)
23 marca 2021 r. (konsultacje)
18 maja 2021 r. (proponowane oceny)

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe 1.02 - 14.02 2021 r.
Wystawianie ocen semestralnych do 22.01.2021 r.
Rada klasyfikacyjna 26.01.2021 r.
Koniec I semestru 31.01.2021 r.
Rada podsumowująca I semestr 16.02.2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1.04 - 6.04 2021 r.

Egzamin po VIII klasie:

- część humanistyczna
- część matematyczna
- część z języka obcego nowożytnego

Egzamin dodatkowy:

- część humanistyczna
- część matematyczno - przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

 

25.05.2021 r.
26.05.2021 r.
27.05.2021 r.

 

16.06.2021 r.
17.06.2021 r.
18.06.2021 r.

Wystawianie ocen końcowych 18.06.2021 r.
Rada klasyfikacyjna 21.06.2021 r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego:
klasy VIII
24 czerwca 2021 r.

Zakończenie zajęć edukacyjnych:

klasy 0, I-III SP
klasy IV-VIII SP

25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2.11.2020 r.
4, 5.01.2021 r.
25 - 27.05.2021 r.
4.06.2021 r.