Kalendarz Roku Szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021 r.
Spotkania z Rodzicami

7,8.09.2021
28.10.2021 (konsultacje)
21.12.2021 (proponowane oceny)
24.03.2022 (konsultacje)
19.05.2022 (proponowane oceny).

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe 14.02 - 27.02 2022 r.
Wystawianie ocen semestralnych do 21.01.2022
Rada klasyfikacyjna 25.01.2022
Koniec I semestru 31.01.2022 r.
Rada podsumowująca I półrocze 11.02.2022
Wiosenna przerwa świąteczna 14.04 - 19.04 2022 r.

Egzamin po VIII klasie:

- część humanistyczna
- część matematyczna
- część z języka obcego nowożytnego

Egzamin dodatkowy:

- część humanistyczna
- część matematyczno - przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

 

24.05.2022 r.
25.05.2022 r.
26.05.2022 r.

 

13.06.2022 r.
14.06.2022 r.
15.06.2022 r.

Wystawianie ocen końcowych 17.06.2022
Rada klasyfikacyjna 20.06.2022
Uroczyste zakończenie roku szkolnego:
klasy VIII
23 czerwca 2022 r.

Zakończenie zajęć edukacyjnych:

klasy 0, I-III SP
klasy IV-VIII SP

24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 14.10; 12.11; 7.01; 2.05; 24-26.05; 17.06