Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że ani dyrektor szkoły, ani Rada Rodziców nie ma uprawnień do zawierania umów w Państwa imieniu na ubezpieczenie dzieci. To Rodzic dobrowolnie zawiera umowę na ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), korzystając z wybranej przez siebie oferty. Zatem jeśli Rodzic chce, aby dziecko było objęte takim ubezpieczeniem, powinien zawrzeć taką umowę z dowolnym ubezpieczycielem.
Chcąc ułatwić Państwu procedurę ubezpieczenia dziecka, zamieszczamy na naszej stronie ofertę dwóch towarzystw ubezpieczeniowych. Mogą Państwo skorzystać z ich oferty lub ubezpieczyć dziecko w innym towarzystwie.

Przedstawione oferty dają szeroki wachlarz możliwości, z których mogą Państwo skorzystać w zależności od potrzeb.

List MEN w sprawie ubezpieczen od NNW

Oferty ubezpieczeń

1. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW
Oferta dziecko przedszkole
Oferta dziecko szkoła

2. Interrisk

Instrukcja ubezpieczenia indywidualnego NNW InterRisk
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Edu Plus
Oferta ubezpieczenie NNW