Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że ani dyrektor szkoły, ani Rada Rodziców nie ma uprawnień do zawierania umów w Państwa imieniu na ubezpieczenie dzieci. To Rodzic dobrowolnie zawiera umowę na ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), korzystając z wybranej przez siebie oferty. Zatem jeśli Rodzic chce, aby dziecko było objęte takim ubezpieczeniem, powinien zawrzeć taką umowę z dowolnym ubezpieczycielem.
Chcąc ułatwić Państwu procedurę ubezpieczenia dziecka, zamieszczamy na naszej stronie ofertę kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Mogą Państwo skorzystać z ich oferty lub ubezpieczyć dziecko w innym towarzystwie.

Przedstawione oferty dają szeroki wachlarz możliwości, z których mogą Państwo skorzystać w zależności od potrzeb.

List MEN w sprawie ubezpieczen od NNW

Oferty ubezpieczeń

1. Aviva

Oferta

2. Interrisk

Oferta
Po kliknięciu w link należy wpisać kod: jn3eu

3. Compensa

Oferta

2. "UBEZPIECZENIA" Magdalena Rydzyńska

Oferta
Kod rabatowy UY23927