Serdecznie zachęcamy do dobrowolnych wpłat w wysokości 100 zł/rok szkolny

na konto Rady Rodziców:

77 1020 1811 0000 0202 0288 2413

Prosimy o dokładne opisywanie tytułów przelewów: imię i nazwisko dziecka, klasa

Wysokość składki to 100 zł/rok szkolny od dziecka lub rodziny.

Pamiętajmy, że 30% wpłaconej kwoty wraca do klasy Państwa dzieci.

 1. Rada Rodziców przy SP 38 to grupa rodziców, która współpracuje i angażuje się dla dobra uczniów naszej szkoły.

  Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

 • Agnieszka Kreft – Przewodnicząca,

 • Joanna Hinz,

 • Weronika Zachariasz,

 • Anna Dębska,

 • Diana Olszonowicz.

2. Kompetencje Rady Rodziców.

Reprezentujemy rodziców/opiekunów uczniów SP 38 w podejmowaniu różnorodnych działań mających na celu poprawę warunków nauki, współtworzymy szkolne projekty, wdrażamy usprawnienia proponowane przez rodziców, występujemy z wnioskami i opiniami do Dyrekcji.

Odpowiadamy również za zarządzanie funduszem z dobrowolnych składek na RR, który służy wsparciu działań i inicjatyw szkolnych. Dofinansowujemy m.in.:

 • nagrody w konkursach szkolnych,

 • inicjatywy Samorządu Uczniowskiego,

 • wydarzenia naukowe, sportowe i kulturalne,

 • zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych, inwestycje w infrastrukturę szkolną.

3. Planowane inicjatywy na rok 2023/2024.

 • Wniosek o miejsca postojowe dla rodziców dowożących samochodem dzieci do naszej szkoły,

 • Współorganizacja Kiermaszu Wielkanocnego (wstępna data: czwartek, 21 marca 2024)

 • Stworzenie Strefy Ciszy i Relaksu (przestrzeń w szkole, gdzie uczniowie z klas IV-VIII mogą zrelaksować się i wypocząć od hałasu, jaki panuje na przerwach/sala ta może być dodatkową przestrzenią dla świetlicy, gdzie dzieci mają spokojne warunki do czytania i odrabiania prac domowych),

 • Współorganizacja Rodzinnego Festynu z okazji zakończenia roku szkolnego (wstępna data: piątek, 7 czerwca 2024).

 1. Kontakt z Radą Rodziców.

Zapraszamy do współpracy oraz do zgłaszania wszelkich pomysłów i sugestii. Każdy rodzic/opiekun ucznia SP 38 może skontaktować się z nami poprzez kontakt z przedstawicielem
z trójki klasowej w danej klasie.

Skuteczność naszego działania jest w dużej mierze zależna od wsparcia wszystkich rodziców.

Dziękujemy za każdą pomoc i zachęcamy do współpracy.

Rada Rodziców przy SP 38