W tym roku konkurs Mam Talent odbywał się w zmienionej formule online ze względu na sytuację epidemiologiczną. Celem konkursu jak co roku była promocja talentów młodzieży, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wzbudzanie zainteresowania uczniów muzyką, tańcem, śpiewem.
Konkurs organizowany był dla wszystkich uczniów naszej szkoły, z podziałem na soliści i duety oraz kategorie wiekowe I-III, IV-VI ,VII-VIII
Uczestnicy mieli możliwość wykazania się swoimi zdolnościami w zakresie tańca, śpiewu lub gry na instrumencie. Prezentacja dorobku artystycznego uczniów odbywała się on lina za pomocą przesłania plików filmowych z występami uczestników.
Jury konkursu brało pod uwagę: umiejętności artystyczne wykonawców, poziom interpretacji, ogólny wyraz artystyczny.
W wyniku pracy i oceny, poszukując jury przyznało dyplomy, nagrody i wyróżnienia, łącząc trzy kategorie prezentacji scenicznych (śpiew, taniec, gra na instrumencie).

Im-ce Julia Żółtowska -kategoria gra na instrumencie, klasy I-III
Im-ce Izabela Kreft -wokal, klasy I-III
I m-ce Karolina Kreft -wokal, klasy IV-VI-awans etap wojewódzki
I m-ce Jagoda Rompczyk i Emilia Borawska -duet taneczny, klasy IV-VI –awans etap wojewódzki
Im-ce Aleksandra Krężel -wokal, klasy VII-VIII -awans etap wojewódzki

Wyróżnienia
Magda Kreft -wokal, klasa Ob i  Joanna Talarczyk –wokal , klasa 7a

Wszystkim wykonawcom dziękujemy i gratulujemy talentów
Nagrody ufundowała Rada Rodziców SP 38

Duet - clip taneczny - Jagoda Rompczyk 6a i Emila Borawska

Julia Żółtowska 3a - gra na instrumencie

Iza Kreft 3b - wokal

Karolina Kreft, kl 6A - wokal

Magda 0b - wokal

Aleksandra Krężel 8c - wokal

Joanna Talarczy 7a - wokal