Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach.

Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN i szczegółowe informacje w tej sprawie zamieszczono na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek

W celu przystąpienia do szczepienia należy wypełnić i przynieść do szkoły Deklarację, w której wyraża się chęć zaszczepienia dziecka powyżej 12 roku życia. Ze szczepienia mogą również skorzystać rodzice oraz inni członkowie rodziny.