WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Poniżej zamieszczamy link do Regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023 (tzw. kuratoryjnych) oraz Karty zgłoszenia ucznia do konkursu (Załącznik nr 1). Informacje o konkursach zainteresowanym uczniom przekazali nauczyciele. Jeśli uczeń chce wziąć udział w konkursie, należy pobrać Kartę zgłoszenia, wypełnić ją i podpisaną przez rodzica przekazać nauczycielowi uczącemu przedmiotu, z którego uczeń przystępuje do konkursu.

https://www.kuratorium.gda.pl/regulaminy-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-klas-iv-viii-szkol-podstawowych-wojewodztwa-pomorskiego-w-roku-szkolnym-2022-2023/

https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2022/09/zalacznik-nr-1-wzor-karty-zgloszenia-ucznia-do-konkursu.docx